Gmina Brenna

Wróć do strony głównej

Środki na remont ul. Olszyna w Górkach Wielkich etap 2 przyznane!

W dniu 27 kwietnia 2018 roku w oddziale Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku Białej odbyło się uroczyste wręczenie promes związanych z przydziałem środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na 2018 rok.  W przekazaniu dokumentów brali udział Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Jan Chrząszcz I Wicewojewoda Śląski. Dzięki wieloletnim staraniom władz Gminy  Brenna udało się pozyskać dotację w kwocie: 290.000,00 zł na wykonanie remontu odcinka około 653 m drogi gminnej ul. Olszyna w Górkach Wielkich etap 2. Uzyskane dofinansowanie z budżetu państwa pozwoli na realizację tego zadnia jeszcze w roku bieżącym. 

  • Katarzyna Macura
  • Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
  • opkis@brenna.org.pl
  • 606 251 534
  • Gmina Brenna