Gmina Brenna

Wróć do strony głównej

Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości

Na podstawie podpisanej w dniu 27 kwietnia 2018 roku umowy, Gmina Brenna uzyskała środki na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym dla jednostek ochotniczej straży pożarnej. Otrzymane dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Na realizację tego zadania przyznano gminie kwotę: 7 679,43zł  stanowiącą 99% ogólnej jego wartości. Ze środków tych zostanie zakupiony defibrylator, torba ratownicza oraz deska ortopedyczna ze stabilizacją. Wyposażenie to trafi do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennej Leśnicy.