Gmina Brenna

Wróć do strony głównej

Nowe inwestycje w wodociągi w Brennej

Kolejne domy w Gminie Brenna zostaną przyłączone do systematycznie rozbudowywanej sieci wodociągowej. Gmina Brenna robi wszystko, by stale poprawiać nie tylko warunki życia swoich mieszkańców, ale również, jako miejscowość turystyczna, pragnie dbać o złożony ekosystem na swoim obszarze. Władze Gminy Brenna starają się szukać rozwiązań, które pomogą zabezpieczyć środowisko przed degradacją. W końcu przyroda Beskidu Śląskiego to powód do dumy nie tylko dla mieszkańców Gminy; to także ważny atut dla odwiedzających ją Gości. Podłączenie budynku do sieci wodociągowej oznacza m.in.podniesienie komfortu życia mieszkańców Gminy oraz wzrost wartość ich nieruchomości. 

Po niedawnym podpisaniu umowy na budowę sieci wodociągowej dla 250 budynków w Górkach Wielkich,  rozpoczynamy nową inwestycję. Tym razem, korzystając z istniejącego już wodociągu PE 110 mm przy ulicy Góreckiej, podłączymy do sieci zabudowania zlokalizowane na ulicach: Góreckiej, Wiązowej i Leśników.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 października 2018 r. W tym czasie do sieci wodociągowej zostanie podłączonych 49 budynków z wymienionych wyżej ulic. W ramach prac inwestycyjnych władze zakładają zbudowanie na tym odcinku instalacji o długości 2450 m. Zaplanowano również dwa przyłącza na działki, zakończone studzienkami wodomierzowymi.

Gmina Brenna konsekwentnie realizuje inwestycje związane z rozbudową sieci wodociągowej, podłączając do niej nowe zabudowania. Do realizacji zadania wybrana została firma HYDRO-LINE PROJEKT Jacek Hyrnik. Zgodnie z ofertą koszt robót wyniesie 1.000.696,43 zł brutto.