Gmina Brenna

Wróć do strony głównej

Kolejne środki na remonty dróg zostały przyznane gminie Brenna

  W dniu 1 czerwca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Żywcu odbyło się kolejne uroczyste wręczenie promes związanych z przyznaniem środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  Tym razem gmina Brenna otrzymała kwotę 377 000,00zł na remont drogi gminnej ul. Łączka w Górkach Małych na odcinku o długości około 710 metrów. Przekazania dokumentu potwierdzającego przyznanie dotacji dokonali Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Jan Chrząszcz I Wicewojewoda Śląski. 

    Ulewne deszcze, wichury, gradobicia w ciągu kilku chwil niszczą infrastrukturę. Niestety odbudowa zniszczeń niejednokrotnie trwa całe lata. Dzięki uzyskanym w 2018 roku dotacją w łącznej kwocie: 667 000,00zł zostaną wyremontowane kolejne dwie drogi uszkodzone w trakcie powodzi. Mamy nadzieję, że remonty te w istotny sposób poprawią bezpieczeństwo oraz komfort ich użytkowania.

  • Katarzyna Macura
  • Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
  • opkis@brenna.org.pl
  • 606 251 534
  • Gmina Brenna