Gmina Brenna

Wróć do strony głównej

Brenna: Inwestycja za prawie 2 mln zł ukończona

Będzie nie tylko cieplej, ale także przyjaźniej dla środowiska. Prawie 2 mln zł kosztowała termomodernizacja szkoły podstawowej, gdzie wykorzystano odnawialne źródła energii.

To dobra wiadomość nie tylko dla rodziców i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2  im. S. Żeromskiego przy ulicy Bukowej 45. - Prace trwały od stycznia do końca sierpnia tego roku. Cieszę się, że wszystko poszło zgodnie z planem i zdążyliśmy z końcem prac przed pierwszym dzwonkiem – podkreśla Jerzy Pilch, wójt Gminy Brenna.

Najważniejszymi elementami inwestycji była wymiana grzejników i instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja kotłowni gazowej, w której zamontowano dwa nowoczesne kotły kondensacyjne o mocy 130 i 170 kW.  - Wymiana części pokrycia dachu szkoły, wraz z wymianą instalacji oraz wydatkami w kotłowni stanowiły lwią część budżetu na termomodernizację budynku – wymienia wójt Pilch . Warto dodać, iż więźba dachowa została dodatkowo wzmocniona pod panele fotowoltaiczne, do których stworzono osobną instalację oraz zamontowano specjalistyczny system sterujący. Ponadto zamontowano pompę ciepła, która ma wspomagać układ centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Podstawówka przy ulicy Bukowej w Brennej dołączyła do najnowocześniejszych obiektów edukacyjnych w regionie.

Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” wpisuje się w prowadzone w gminie działania proekologiczne i w realizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Koszt wykonanych wszystkich robót to prawie 2 mln zł. 

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 udało się także przebudować schody wejściowe oraz docieplić inne, newralgiczne miejsca budynku, w tym ściany poniżej terenu, cokół czy wnęki zagrzejnikowe wewnątrz szkoły. – Całość dopełniły prace malarskie wnęk grzejnikowych oraz wykonanych obudów dla nowych instalacji; wszystko po to by szkoła było nie tylko ciepła, ale także przyjemnie dla oka – podsumowuje wójt Gminy Brenna.

  • Katarzyna Macura
  • Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
  • opkis@brenna.org.pl
  • 606 251 534
  • Gmina Brenna