Gmina Brenna

Wróć do strony głównej

Łęgowa jak nowa

Dokonano końcowego odbioru robót związanych z remontem ulicy Łęgowej w Górkach Małych. Tę gminną drogę naprawiono wykorzystując finansowe wsparcie z budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Prace remontowe na ulicy Łęgowej w Górkach Małych trwały od końca maja do 10 lipca, a wykonała je firma Drogród z Ćwiklic. W ramach przeprowadzonej modernizacji między innymi dokonano frezowania starej nawierzchni i położono nową nawierzchnię z asfaltobetonu, wykonano zjazdy na posesje, utwardzono pobocza, a na przepuście zamontowano bariery energochłonne. Remont objął 242 metry gminnej drogi. Koszt inwestycji to 137 130 zł, z czego 43 834 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa przeznaczone na usuwanie klęsk żywiołowych. Gmina Brenna otrzymała to dofinansowanie z uwagi na fakt, iż zniszczenia na ulicy Łęgowej w dużej mierze były efektem powodzi. - Uszkodzenia ulicy Łęgowej nie tylko utrudniały jazdę kierowcom, ale również uniemożliwiały jej odpowiednie odśnieżanie, gdyż w nierównościach pozostawał śnieg. Z tego samego powodu były problemy z właściwym odprowadzaniem wód deszczowych, co z kolei powodowało oblodzenia. A trzeba pamiętać, że na ulicy Łęgowej mamy spore podjazdy, więc obecność śniegu i lodu stwarzała poważne zagrożenie. Dzięki zakończonej inwestycji te problemy znikną i jazda tą ulicą będzie nie tylko dużo bardziej komfortowa, ale i znacznie bezpieczniejsza – mówi wójt Jerzy Pilch.