Gmina Brenna

Wróć do strony głównej

Remont z dużym dofinansowaniem

Zakończył się remont ulicy Rolniczej w Brennej. Tę gminną drogę zmodernizowano z bardzo dużym, bo wynoszącym aż 80 procent, dofinansowaniem z budżetu państwa.

Remont ulicy Rolniczej trwał od końca maja do połowy lipca, a wykonała go firma „Dromost” z Brennej. Prace polegały między innymi na ścinaniu i profilowaniu podłoża drogi, wykonaniu nawierzchni z asfaltobetonu, wykonaniu zjazdów na posesje, profilowaniu i utwardzeniu poboczy, ułożeniu ażurowych płyt na skarpach rowu oraz wykonaniu ścianek czołowych na przepustach. Inwestycja, która objęła 135 metrów gminnej drogi, kosztowała 165 319 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniosło 132 255 zł, czyli 80 procent. - Ulica Rolnicza w Brennej mocno ucierpiała podczas powodzi i dlatego na jej remont otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wyniosło ono aż 80 procent kosztów, co bardzo cieszy, bo dzięki temu w budżecie naszej gminy zostało więcej pieniędzy na inne, ważne zadania. Chcę także dodać, że remont ulicy Rolniczej był bardzo ważny z uwagi na bezpieczeństwo. Uszkodzenia tej drogi powodowały, że były problemy z jej odśnieżaniem oraz odwodnieniem, co skutkowało oblodzeniami. A tam są ostre podjazdy, na których śnieg i lód to duże zagrożenie. Teraz ten problem zniknie i jednocześnie poprawi się komfort jazdy – mówi wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch.