Gmina Brenna

Wróć do strony głównej

Obecnie komisariat nie jest potrzebny

Mieszkaniec Gminy Brenna skierował do Rady Gminy wniosek dotyczący reaktywowania Komisariatu Policji. Radni, po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie uznali, że na razie nie ma potrzeby zabiegać o komisariat w Gminie Brenna.

Wnioskiem mieszkańca dotyczącym reaktywowania Komisariatu Policji najpierw zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która szczegółowo go analizowała. I uznała, że należy na sesję Rady Gminy zaprosić Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie (który zasięgiem działania obejmuje również Gminę Brenna), aby wszyscy radni mogli poznać szczegółowe informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa w Górkach i Brennej. Kom. Wojciech Sikora, Komendant Komisariatu Policji w Skoczowie, przybył na sesję 2 września. Z przedstawionych przez niego danych wynikało, iż na terenie Gminy Brenna policja z jednego strony odnotowuje zmniejszającą się liczbę popełnianych przestępstw, a z drugiej strony rośnie ich wykrywalność. Więc stan bezpieczeństwa ulega systematycznej oraz widocznej poprawie. Komendant Wojciech Sikora poinformował również radnych, że czas reakcji policji na wymagające jej interwencji zdarzenie z terenu Gminy Brenna wynosi 20 minut i 43 sekundy, a w przypadku zdarzenia pilnego (czyli takiego, gdzie zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie) 10 minut i 47 sekund. Dodajmy, że najwięcej zgłoszeń wymagających policyjnej interwencji napływa z Gminy Brenna w okresie wakacji. - Po przeanalizowaniu wniosku oraz wyjaśnień Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie, Rada Gminy Brenna uznaje, że na dzień obecny bezpieczeństwo mieszkańców jest należycie zabezpieczone przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Skoczowie. Jednakże biorąc pod uwagę dalszy dynamiczny rozwój gminy, liczne planowane inwestycje, które wpłyną na zwiększenie ilości mieszkańców oraz turystów odwiedzających Gminę Brenna, może się okazać, że w dalszej perspektywie czasowej utworzenie komisariatu w Brennej będzie celowe – czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Gminy Brenna dotyczącej rozpatrzenia wniosku mieszkańca dotyczącego reaktywowania Komisariatu Policji w Gminie Brenna. Jednocześnie Rada Gminy Brenna uznała, że ani ona, ani Wójt Gminy Brenna nie są organami, które mogą w tej sprawie podjąć wiążącą decyzję. Takim organem jest Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie i dlatego jemu przekazano wniosek mieszkańca Gminy Brenna.