Gmina Brenna

Wróć do strony głównej

Jak ma wyglądać centrum Brennej?

25 listopada w Urzędzie Gminy Brenna odbyły się warsztaty oraz dyskusja dotyczące tego, jak mieszkańcy widzą w przyszłości centrum Brennej. To już kolejny krok na drodze przedstawiania oczekiwań dotyczących urbanistycznego kształtu tego terenu przez mieszkańców, turystów oraz przedsiębiorców.

Z reguły mieszkańcy i przedsiębiorcy o przygotowanych zmianach miejscowego planu zagospodarowania terenu dowiadują się wówczas, gdy fachowcy od planistyki przestrzennej opracują je na zlecenie lokalnych władz. I dopiero wtedy mogą wyrazić swoją opinię na ten temat. Samorząd Gminy Brenna myśląc o zmianie planu zagospodarowania dla centrum Brennej, postanowił opisaną wcześniej regułę zmienić, a mówiąc dokładniej – odwrócić. To znaczy najpierw zapytać mieszkańców, przedsiębiorców, a także turystów, o to, jak oni widzą urbanistyczno-architektoniczną przyszłość centrum Brennej? Co ich zdaniem powinno się zmienić, jakie funkcje społeczne powinny na tym obszarze dominować, jak wykorzystać wolne nadal tereny? - Ten projekt nosi nazwę „Szkoła świadomego planowania przestrzennego” i w jego ramach chcemy skonfrontować pomysły i wnioski mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów dotyczące zagospodarowania centrum Brennej z możliwościami, jakie daje nam planowanie przestrzenne. Spotkanie i warsztaty w Urzędzie Gminy to już czwarty element projektu. Najpierw były spacery badawcze z mieszkańcami i turystami. Potem przeprowadziliśmy kilkadziesiąt indywidualnych ankiet z przedsiębiorcami prowadzący działalność w centrum Brennej oraz uruchomiliśmy geoankietę, czyli narzędzie on-line, z którego każdy może skorzystać w zaciszu swego domu, zgłaszając swój pomysł czy projekt za pośrednictwem Internetu. Zebrane w ten sposób informacje będą dla urbanistów zaczynem prac nad zmianą planu zagospodarowania centrum Brennej – mówi Dariusz Jakubiec, zastępca wójta Gminy Brenna. Dodaje on, że samorząd ma świadomość tego, iż nie wszystkie zgłoszone projekty i wnioski uda się zrealizować. Raz, bo nie na każdy pomysł Gminę będzie stać. Dwa, bo nie wszystkie propozycje będą możliwe do wykonania z przyczyn formalno-prawnych. - Ale niewątpliwie chcemy się w tym względzie wsłuchać w głos naszych mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów. I właśnie dlatego jeszcze przed projektowaniem nowego planu pytamy jak – ich zdaniem – powinno, w przyszłości wyglądać centrum Brennej. Spora frekwencja podczas zorganizowanych pod koniec listopada w Urzędzie Gminy warsztatów oraz dyskusji bardzo mnie cieszy, bo pokazuje zaangażowanie mieszkańców oraz to, że nie chcą oni stać obojętnie wobec tak poważnej kwestii jak plan zagospodarowania centrum Brennej - mówi wójt Jerzy Pilch. Informuje on, iż jak dotąd oczekiwania pod względem nowego ładu urbanistycznego centrum Brennej można scharakteryzować następująco: odciążenie tego obszaru od natężonego ruchu samochodowego, rozbudowa ścieżek rowerowych i biegowych oraz deptaków, a także powstanie nowych atrakcji turystycznych.