Gmina Brenna

Wróć do strony głównej

Inwestycje za miliony

Blisko 11 milionów zł kosztowały zrealizowane w tym roku przez Gminę Brenna inwestycje związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dzięki temu 261 budynków uzyskało dostęp do wodociągu, a 89 do kanalizacji.

Najkosztowniejszą inwestycją wodno-kanalizacyjną zakończoną w tym roku w Gminie Brenna była rozbudowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich. Wydłużyła się ona aż o 11,7 kilometra i objęła Wymoliny, Parszywiny oraz Zebrzydkę. Zakres robót zakładał także budowę dwóch hydroforni – dolnej przy ulicy Olszyna i górnej przy ulicy Pod Zebrzydkę. W efekcie do wodociągu można było przyłączyć aż 246 nieruchomości. Inwestycja była realizowana od lutego 2018 roku do listopada 2019 roku i kosztowała 7 476 206 zł. Z kolei O 308 metrów powiększyła się wodociągowa sieć w Brennej, w rejonie ulicy Leśnica. Z dostarczanej w ten sposób wody będzie mogło korzystać 15 budynków mieszkalnych. Koszt tego zadania – zrealizowanego od lipca do września – wyniósł 129 259 zł.  

3 088 404 zł to cena budowy 4,7 kilometra kanalizacji w Górkach Wielkich  - Szpotawicach. Inwestycja była realizowana od lipca 2018 roku do listopada 2019 roku i umożliwiła podłączenie do sieci 86 budynków. W tym roku, między sierpniem a wrześniem, kanalizacja została również rozbudowana przy ulicy Stary Dwór w Górkach Wielkich. Nowych 55 metrów tej sieci umożliwi podłączenie do niej trzech niedawno zbudowanych domów. Koszt tego zdania wyniósł 27 800 zł. - Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej to bez wątpienia jeden z priorytetów naszego samorządu, gdyż wpływa na poprawę komfortu życia naszych mieszkańców, a także zwiększa zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Cieszę się, że w tym roku udało się nam zrealizować tak poważne zadania wodociągowo-kanalizacyjne i zapewniam, iż te prace będą kontynuowane – mówi wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch.