Gmina Brenna

Wróć do strony głównej

Podpisano umowę na przebudowę ul. Skoczowskiej, Stary Dwór w Górkach Wielkich

Aż dziesięć podmiotów gospodarczych stanęło do postępowania przetargowego dotyczącego wykonania przebudowy ul. Skoczowskiej, Stary Dwór w Górkach Wielkich wraz z budową chodnika. Ciąg ulicy Skoczowska i Stary Dwór odgrywa ważną rolę komunikacyjną, gdyż obsługuje strefę przemysłowo-gospodarczą, w której funkcjonuje kilkanaście firm. Ale to nie wszystko. Ta gminna droga prowadzi również do Muzeum Zofii Kossak oraz Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” będących turystycznymi atrakcjami Górek Wielkich. Ulicami Skoczowską i Stary Dwór dojeżdża się także do dawnej stanicy harcerskiej Aleksandra Kamińskiego. Modernizacja tej drogi jest ze wszech miar uzasadniona. Gminne władze myślały już o tym zadaniu w poprzedniej kadencji samorządu, ale z uwagi na jego znaczne koszty, szukały zewnętrznego wsparcia finansowego. Sztuka udała się w ubiegłym roku – wójt Jerzy Pilch podpisał z samorządowymi władzami województwa śląskiego umowę na dofinansowanie tego zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Właśnie zakończył się przetarg dotyczący wyłonienia wykonawcy tej inwestycji, która oprócz modernizacji ulicy Skoczowskiej i Stary Dwór zakłada także przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej. Aż dziesięć podmiotów gospodarczych zgłosiło zainteresowanie realizacją tego zadania, a wygrała oferta bielskiej spółki Radex opiewająca na 2 435 686 zł. –. Wykonanie tej inwestycji jest niezwykle ma niezwykle istotne znaczenie dla gminnej komunikacji– mówi wójt Jerzy Pilch. Drogowa inwestycja w Górkach Wielkich ma być gotowa w ciągu 180 dni od chwili przekazania wykonawcy placu budowy, co powinno wkrótce nastąpić.