Gmina Brenna

Wróć do strony głównej

„Zielona Pracownia pod Buczem” w góreckiej szkole

W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego oddano do użytku tzw. Zieloną Pracownię, która poprawi warunki nauczania w zakresie nauk przyrodniczych i ekologii oraz poszerzy ofertę edukacyjną.

W tym roku miała miejsce 6-ta edycja konkursu dotyczącego tworzenia tzw. Zielonych Pracowni, który organizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Chodzi o wyłonienie i sfinansowanie najciekawszych projektów pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy też chemiczno-fizycznych. Organy prowadzące placówki oświatowe we współpracy z dyrektorami szkół przygotowują koncepcje, programy zajęć, specyfikacje finansowe oraz wizualizacje, a następnie składając dokumenty, ubiegają się o finansowe dotacje na realizację swoich projektów. Podczas oceny konkursowej pod uwagę brana jest funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań oraz różnorodność pomocy dydaktycznych. W tegorocznej edycji konkursu sztuka uzyskania dotacji z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości ponad 29 tysięcy zł udała się wspólnie Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich oraz Gminie Brenna. W efekcie, w szkole w Górkach powstała „Zielona Pracownia pod Buczem”. W poddanej gruntownej modernizacji klasopracowni fizyko-chemicznej, która zgodnie z zaleceniami sanepidu została odwrócona o 180 stopni, tak aby światło z okien padało na ławki z lewej strony, konieczne było wykonanie szeregu poważnych prac remontowych. W sali pojawiły się również nowe meble, multimedia i atrakcyjne pomoce dydaktyczne.

- Realizacja tego projektu zaowocuje znaczącą poprawą warunków nauczania w zakresie nauk przyrodniczych oraz ekologii. Co ważne, wykorzystanie naszej Zielonej Pracowni nie ograniczy się jedynie do zajęć związanych z realizacją podstawy programowej, gdyż będą tam również prowadzone zajęcia pozalekcyjne poświęcone różnorodności fauny i flory naszego regionu oraz form ich ochrony ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Góry Bucze, a także zajęcia zatytułowane „Natura inspiruje, czyli aspekty przyrodnicze ukryte w lekcjach chemii”. Tym samym oferta edukacyjno-dydaktyczna naszej placówki ulegnie nie tylko uatrakcyjnieniu, ale i poszerzeniu - informuje Marcin Janasik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Górkach Wielkich. Dodaje on, że pracownicy kierowanej przez niego szkoły bardzo mocno zaangażowali się zarówno w konsultacje w trakcie przygotowania projektu Zielonej Pracowni jak i w same jej wykonanie. Dodatkowe zajęcia, jakie będą prowadzone dzięki Zielonej Pracowni, których opracowanie było warunkiem uzyskania dotacji, to dzieło nauczycielek: Jolanty Waliczek i Lucyny Molek. Z kolei wizualizacja nowej klasopracowni, będąca także warunkiem zwycięstwa w konkursie, przygotował rodzic ucznia góreckiej szkoły - pani Marta Pawlak. Ale na tym nie koniec, bo wiele prac budowlanych związanych z przebudową klasopracowni fizyko-chemicznej na Zieloną Pracownię (między innymi takich jak: roboty wodno-kanalizacyjne, wykonanie zabudowy karton-pips, gładzi gipsowych, malowanie, montaż podłogi i wiele innych) wykonali szkolni konserwatorzy Mariusz Stana i Bogdan Dutka. Dzięki ograniczeniu kosztów robocizny, większość dotacji można było przeznaczyć na odpowiednie wyposażenie Zielonej Pracowni. -Zielona Pracownia, która powstała w szkole w Górkach Wielkich jest nie tylko naszą wielką radością, ale i powodem do dumy, bo niewiele takich projektów udało się zrealizować w naszym regionie. Na ogromny szacunek zasługuje  zaangażowanie Pana dyrektora oraz pracowników szkoły w przygotowanie i realizację tego zadania. A fakt, że dzięki Zielonej Pracowni oprócz wyższego standardu zajęć z zakresu nauk przyrodniczych i ekologii będą realizowane również zajęcia dodatkowe ściśle związane z walorami przyrodniczymi Góry Bucze niezmiernie mnie cieszy, gdyż to świetny przykład łączenia edukacji ogólnej z edukacją lokalną, dotyczącą naszej Gminy – mówi Jerzy Pilch, wójt Gminy Brenna.