Gmina Brenna

Wróć do strony głównej

Koniec ważnego remontu w Górkach Wielkich

Zakończyła się modernizacja ulicy Skoczowskiej i ulicy Stary Dwór w Górkach Wielkich. Korzystanie z tej ważnej w Gminie drogi jest obecnie wygodniejsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze.

Ulice Skoczowska i Stary Dwór odgrywają w Gminie Brenna ważną rolę nie tylko dlatego, że obsługują strefę przemysłowo-gospodarczą. Droga ta prowadzi także do Muzeum Zofii Kossak, do Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” oraz do dawnej stanicy harcerskiej Aleksandra Kamińskiego. Tą ostatnią nieruchomość samorząd planuje sprzedać, aby nowy właściciel przywrócił ją do życia. Zakończony remont kosztował łącznie 2 533 375 zł (kwota ta obejmuje zrealizowane roboty budowlane, nadzór autorski oraz inwestorski, a także wykonanie dokumentacji projektowej), z czego blisko 2 miliony zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach wykonanych prac nie tylko zmodernizowano ulicę Skoczowską i ulicę Stary Dwór, ale między innymi także zbudowano chodnik, wykonano kanalizację deszczową oraz przebudowano sieć teletechniczną i energetyczną. Roboty wykonała – wyłoniona w drodze przetargu – bielska spółka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Radex”. - Bardzo cieszy mnie fakt, iż korzystanie z tych ulic jest obecnie wygodniejsze i bezpieczniejsze zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. Radość tym większa, że zadanie to zrealizowaliśmy wykorzystując znaczące dofinansowanie unijne, które udało się nam pozyskać na tą ważną inwestycję – mówi wójt Jerzy Pilch.